Kantelement för garage

Categories: Artiklar, Grundelement garage

Det finns mycket att rapportera på garageelement fronten. Det finns idag garagegrundselement som är speciellt framtagna för de specifika krav som ställs på just garage.

En garagegrund är konstruerad på ett annat sätt en en vanlig platta på mark grund.

En normal platta på mark

En normal platta på mark har en konstruktion som kan användas även för garagegrunder då man inte behöver ha extra stora garagesocklar. Då kan man använda normala kantelement som inte är gjutna över kanten.

En husgrund för en garagegrund

En garagegrund har unika behov om ägaren till garaget vill ha ett garage som man kan spola av inifrån exempelvis. Då behöver man extra höga socklar som dessutom har bärförmågan att klara lasten från en lättare garagevägg.

En garagegrund har också en öppning, en garage infart där kantelementen behöver klara av att man belastar med en bil som kör in och ut ur garaget 2 gånger om dagen i 50 år. Då behöver man förstärka konstruktionen på något sätt men har man rätt husgrundselement så behöver man inte göra det. Då är garagegrundselementet förberett för det och bara att placera dit som vid vanlig grundläggning. Husgrundens kantelement vid infarten är således förstärkta med extra hållfasthet som gör att den klarar belastningen från bilar som kör in och ut ur garaget.

Comments are closed.